חומרים הגורמים דאגה רבה ביותר (SVHC)

חומרים הגורמים דאגה רבה ביותר (SVHC) הם חומרים שהמדינות החברות והסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA) זיהו כחומרים המיועדים לעבור תהליך של אישור (Authorisation).
 
על מנת שחומרים אלו יוכרזו ככאלו שצריכים לעבור תהליך של אישור, וועידת  EU COM צריכה להחליט על הכללתם בנספח XIV לתקנת ה REACH.
 
בשלב הנוכחי, כל עוד וועידת ה COM עדיין לא החליטה על הכללת חומרים בנספח XIV, הסוכנות האירופאית לכימיקלים פרסמה רשימת חומרים המכונה candidate list  וכוללת את החומרים שעתידים להיכלל בנספח XIV .
לרשימת ה – candidate list המעודכנת, לחצו
כאן.
 
ביום הראשון ליוני 2009, הסוכנות האירופאית לכימיקלים החליטה על רשימה של 7 חומרים מתוך ה - candidate list  שאותם היא ממליצה לכלול ראשונים בנספח XIV. להחלטת הסוכנות האירופאי לכימיקלים ורשימת החומרים שעתידים להיכלל בנספח XIV  לחצו
כאן.
 
עדיין לא נקבעו מגבלות לשימוש לגבי חומרים שנכללים ב - candidate list. עם זאת, הכללת חומרים אלו ברשימה כבר מטילה חובות דיווח על יצרנים ויבואנים אירופאיים. חובות אלה אינן חלות רק לגבי החומרים שברשימה בפני עצמם, אלא גם כשחומרים אלה נמצאים בתערובות או באביזרים.
 
אביזרים
לאחר קבלת החלטה על הכנסת חומרים מרשימת ה - candidate list לנספח XIV ,  יצרן או יבואן אירופאי של אביזר המכיל ריכוז משקלי של חומרים אלה העולה על 0.1% (w/w)  צריך לספק ללא תנאי מוקדם מידע מספיק למשתמשים במורד שרשרת האספקה (DU), או לפי בקשה, לצרכנים, תוך 45 מיום מסירת הבקשה. מידע זה צריך להתייחס לשימוש בטוח באביזר ולכל הפחות לכלול את שם החומר הכלול בנספח XIV.
 
החל משנת 2011, יצרן או יבואן אירופאי של אביזרים צריך להודיע (notify) לסוכנות האירופאית לכימיקלים אם אביזר שהוא מייצר או מוכר באירופה מכיל חומר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) ושהכמות השנתית המיוצרת או המיובאת עולה על 1 טון לשנה לחברה.
 
* לחומרים שנכללים ברשימת ה - Candidate List לפני הראשון לדצמבר 2010, חובת מתן ההודעה (notification) חלה לא יאוחר מיום הראשון ליוני 2011.
* לחומרים שנכללים ברשימת ה - Candidate List החל מהראשון לדצמבר או לאחר מכן, חובת מתן ההודעה (notification) חלה לכל המאוחר ששה חודשים לאחר הכללת החומר.
 
חובת הודעה (notification) לא נדרשת כאשר –
א) יצרן או יבואן של אביזר יכולים לשלול חשיפה של אנשים ושל הסביבה לחומר במהלך השימוש וכפסולת לאחר תום השימוש. במקרים כאלה, על היצרן או היבואן מוטלת החובה הנחיות מתאימות למשתמשים באביזר.
ב) החומר כבר נרשם לשימוש הקיים.
 
חומרים
 
לאחר קבלת החלטה על הכנסת חומרים מרשימת ה - candidate list לנספח XIV,  על יצרן או יבואן אירופאי של חומר מוטלת החובה לספק ללקוח גיליון בטיחות (SDS).
 
תערובות
לאחר קבלת החלטה על הכנסת חומרים מרשימת ה - candidate list לנספח XIV, לגבי תערובות שלא סווגו כמסוכנות בהתאם לדירקטיבה 1999/45/EC, על יצרן או יבואן אירופאי מוטלת החובה לספק למי שמקבל את התערובת על פי בקשה גיליון בטיחות (SDS) במידה והתערובת כוללת לפחות חומר אחד שנכלל ברשימת ה - candidate list שריכוזו המשקלי עולה על 0.1% (w/w) לתערובות לא גזיות, ובריכוז נפחי העולה על 0.2%  לתערובות גזיות.
 
 
סעיפים רלוונטים בתקנת ה - REACH העוסקים בחומרים בעלי רמת סיכון גבוהה במיוחד:
סעיף 7.2 – מתן הודעה לסוכנות האירופאית לכימיקלים על חומרים באביזרים
סעיף 7.3- הוספת הנחיות מתאימות
סעיף 31.1 – גיליונות בטיחות
סעיף  33 – החובה להעביר מידע למשתמשים במורד שרשרת האספקה  על שימוש בטוח או לשלוח מידע על פי בקשת צרכנים

 

ידיעות חדשות בנושא
30.03.2010 - הוספת החומר אקריל אמיד לרשימת candidate list

08.03.2010 - הצעה להוסיף שמונה חומרים נוספים לרשימת ה – candidate list

13.01.2010 - הוספו 14 חומרים נוספים לרשימת ה – candidate list

18.06.2010 - פורסמו שמונה חומרים נוספים ב -  Candidate List - הסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA) פרסמה שמונה חומרים חדשים לרשימת החומרים המועמדים (Candidate List) להיות חומרים המעוררים דאגה רבה ביותר (SVHC) שיהיו מועמדים להליך של רישוי (Authorisation). לאחר התוספת, יש ברשימה 38 חומרים. לצפייה ברשימת החומרים המועמדים (Candidate List) המועדכנת, לחצו כאן.

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share