תעשיית הטקסטיל

תעשיית הטקסטיל מושפעת על ידי תקנת ה – REACH. הייחוד של תעשייה זו הוא, שלמרות שהתעשייה מייצרת מוצרים הבאים במגע (חיצוני) עם גוף האדם ולכן פוטנציאלית יכולים לגרום להשפעה משמעותית על הבריאות, היא אינה כפופה לתקנות כה מחמירות ומפורטות כמו תעשיית המזון והתרופות – הבאות במגע עם חלקים פנימיים של גוף האדם.
 
השאלה הראשונה שעל יצרן טקסטיל לברר היא, האם המוצר שהוא מייצר הוא חומר, תכשיר או אביזר. אביזר מוגדר בתקנת ה – REACH כ - חפץ (אובייקט) אשר במהלך הייצור מקבל צורה, שטח פנים או עיצוב המגדירים את ייעוד השימוש הסופי בו ברמה גבוהה יותר מזו המתקבלת על פי הרכבו הכימי. רישום של חומר באביזר יהיה מחוייב אם כמות החומר המיוצרת באירופה או מיובאת לאירופה גדולה מטון לשנה, ואם החומר משתחרר בשחרור מכוון בתנאי שימוש רגילים וצפויים. התייחסות ממוקדת למשמעות התכנון של הצורה של האביזר, ניתן למצוא במדריך לחומרים באביזרים (עמ' 22) שם מתוארת המילה "תכנון" כסידור היסודות התכנונים באופן שיתאים בצורה המיטבית לתכלית האביזר. בהקשר של טקסטיל, המונח "תכנון" יכול להיקבע בין השאר על ידי אופן פיתול החוטים, אופן השזירה וההחלה של אריג וטיפול בשטח הפנים של האריג.
 
התשובה לשאלה האם סיבים סינתטיים המיוצרים על ידי אדם הם חומר, תכשיר או אביזר תלוייה במאפייני כל מוצר מסויים אל מול כל אחת מההגדרות המתאימות. כך לדוגמא, אם רישום חומר באביזר הוא חובה רק באותם מקרים בהם השחרור של החומר הוא מכוון, הרי ששטיפת חומרים (כגון צבעים, מרככי כביסה, עמילן וכו') מאריגים במכונת הכביסה, גם אם היא צפוייה, אינה תיחשב להיות שחרור מכוון (מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 68).
 
גם שטיפה של חומרים מייצרים שמוספים לייצור האריג בזמן תהליך ייצור במטרה לשפר את תהליך הייצור ואת עמידות המוצר ונשטפים לאחר מכן, לא ייחשבו להיות שחרור מכוון (מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 68).
 
סוגייה נוספת אליה מתייחס המדריך בהקשר לתעשיית הטקסטיל היא מהם תנאי שימוש רגילים. על פי המדריך, תווית האוסרת על כביסת אריגים בטמפרטורה שמעל 30 מעלות צלזיוס, או איסור על חשיפה לטמפרטורות גבוהות באופן כללי, יכולה להגדיר את תנאי השימוש הנאותים (מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 69).
 
לעיתים, יש מוצר שלא פשוט להחליט לאיזה סוג תעשייה לסווג אותו והאם כנגזרת מכך, מדובר על אביזר או תכשיר. לדוגמא, האם גרביונים המכילים קרם לחות הם אביזרים השייכים לתעשיית הטקסטיל, או שמדובר על תכשיר קוסמטי? במקרה זה, מניתוח שנערך ב(מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 80) עולה שיש לבחון את השימוש הפונקציונלי של המוצר, ומאחר ובמקרה זה המטרה העיקרית של המוצר הם הגרביונים, הרי שמדובר באביזר שיש ממנו שחרור מכוון.
 
בדיקת הסיווג של מגבות לניגוב ידיים בעלות בושם ריחני, מעלה שמאחר והמטרה העיקרית של המגבת היא לייבש הגוף ולא לבישום הגוף, הרי שהסיווג הנכון של המגבת היא  כאביזר שיש ממנו שחרור מכוון של חומר (מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 25).
 
דוגמא נוספת מנתחת את הסיווג המדוייק של מגבונים לחים. על פי המדריך, המטרה של המגבונים הלחים הם ניקוי הלכלוך מפני הגוף. פעולת הניקוי נעשית על ידי החומר שעל המגבונים ולא על ידי המגבונים עצמם. לפיכך, המסקנה היא שהמגבונים הם חומר נושא של תכשיר, שהוא תכשיר הניקוי (מדריך לחומרים באביזרים בעמ' 29).
 
כפי שהובא לעיל, בין הגדרת מוצר כחומר, תכשיר או אביזר יש אזורים גבוליים, "אפורים" שיכולים לשנות את ההגדרה, בהתייחס למוצר ספציפי. לכן, לא ניתן ללמוד על סיווג מוצר על סמך הסקת מסקנות מסוג חומרי הגלם, ללא בדיקה פרטנית בנוגע לפונקציה של המוצר.
 
לתעשיית הטקסטיל מספר מאפיינים בנוגע לתקנת ה – REACH:
א.    פטור מרישום חומרים טבעיים – בכל הנוגע לחומרים טבעיים, כמו צלולוזה הפטורים מחובת הרישום (מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 86) כל עוד הם עומדים בתנאים הקבועים בתנאי הפטור שבנספח V  לתקנת ה – REACH.
ב.     פטור מרישום מונומרים – בכל הנוגע לייצור חוטי ניילון סינתטיים, יצרני הטקסטיל משתמשים בפולימרים שפטורים מתקנת ה –REACH ׁ(מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 86; סעיף 2(9) לתקנת ה - REACH). עם זאת, יש לשים לב שיצרני הפולימרים, צריכים לרשום את המונומרים מהם יוצרו הפולימרים כל עוד הכמות השנתית של המונומרים המרכיבים את הפולימרים גדולה מטון אחד, ושהפולימר מכיל לפחות 2% משקלי (w/w) של מונומר (לניתוח סוגיית רישום המונומרים, ראו עמודים 88 – 89 ל מדריך לחומרים באביזרים).
 
במדריך לחומרים ואביזרים, ניתן ניתוח הסיווג של המוצרים מחוטים מעשי ידי אדם, וחוטים סינתטיים כתכשירים על ידי הטבלה הבאה (מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 87).
 
סוגייה נוספת חשובה ביותר היא סוגיית החומרים המעוררים דאגה רבה ביותר (SVHC). נמצא כי בתעשיית הטקסטיל יכול להיעשות שימוש בחומרים אלה (לדוגמא, שימוש באבזם חגורה מתכתי ((מדריך לחומרים באביזרים, עמ' 96). קיומם של חומרים אלה, יכול להטיל חובה על יבואן של מוצרי טקסטיל למסור הודעות לגופים שונים:
 
חובת הודעה לסוכנות האירופאית לכימיקלים
סעיף 7(2) לתקנת ה – REACH קובע על יצרן או יבואן של אביזרים חלה החל מיום 01.06.2011 (ולאחר מכן – 6 חודשים לאחר פרסום חומרים חדשים (סעיף 7(6)) החובה למסור הודעה (Notification) לסוכנות האירופאית לכימיקלים במידה נמצא ברשימת החומרים (Candidate List) ובהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
א. החומר נמצא באביזר בכמות שנתית העולה על 1 טון;
ב. החומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w).
 
חובת מסירת מידע למקבל ולמשתמש הסופי
סעיף 33(1) לתקנת ה – REACH   מטיל חובה להעביר מידע למי שמקבל את האביזר על השימוש הבטוח באביזר במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת  רשימה (candidate list) שפורסמה על ידי הסוכנות האירופאית לכימיקלים, ובמידה והחומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) [תנאים מצטברים]. יש לשים לב, שבניגוד החובה להעברת המידע לסוכנות האירופאית לכימיקלים, במקרה זה החובה למסור הודעה אינה תלוייה בכמות השנתית של 1 טון חומר המיוצר באירופה או המיובא לאירופה. כמו כן, לתשומת הלב כי בהתקיים התנאים המפורטים למעלה, חובת מסירת ההודעה חלה גם ללא קבלת בקשה לכך. כמו כן, יצויין שכיום קיימת מחלוקת בין מדינות האיחוד לגבי פרשנות אופן החישוב של 0.1% המשקלי – האם מדובר באחוז משקלי מאביזר כולו, או מחלק ממנו.
 
סעיף 33(2) לתקנת ה – REACH קובע שיש להעביר מידע לצרכן הסופי על פי בקשתו במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת  רשימה (candidate list) שפורסמה על ידי הסוכנות האירופאית לכימיקלים, ובמידה והחומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) [תנאים מצטברים]. לפיכך, לרשימת החומרים (candidate list) המתפרסמת ומתעדכנת מעת לעת באיחוד האירופי, חשיבות רבה לגבי תעשיית הטקסטיל . לעיתים, ההשפעה תהיה עקיפה ביותר.

סיכום חובת ההודעה:

 

סעיף בתקנת ה - REACH

התנאים למסירת הודעה

למי נמסרת ההודעה

 

האם נדרשת בקשה למסירת מידע?

 

פרסום בנספח 14

פרסום ב – candidate list

כמות העולה על 1 טון לשנה

ריכוז משקלי העולה על 0.1%

7(2)

 

+

+

7(2)

 

+

33(1)

 

+

 

33(1)

 

+

33(2)

 

+

 

33(2)

 

+


קישורים:
Euratex – "REACH – The Textiles Uses-Descriptor";
דו"ח של החברה השבדית להגנת לשימור הטבע –(T-shirts with a murky past" (2008";
דו"ח סופי – אנליזה של השפעת תקנת ה – REACH על תעשיית הטקסטיל (דצמבר 2005);

 

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share