תעשיית הרכב

תעשיית הרכב היא תעשייה מגוונת המשלבת במוצר הסופי תחומים תעשייתיים רבים כגון תעשיית המתכת, תעשיית הפלאסטיק, תעשיית הגומי, תעשיית האלקטרוניקה. לכן, למעט ההדגשים המובאים כאן, ההדגשים הרלוונטים לתעשיות אחרות הנוגעות לייצור רכבים צריכים להיבחן לכל מקרה ומקרה.
 
תקנת ה – REACH לא החליפה את דירקטיבת " ELV (2000/53/EC on “End-of-Life Vehicles Directive   - הדירקטיבה האירופית העוסקת בטיפול בגרוטאות רכב בסוף חייהן) ולכן, המגבלות החלות על חומרים בדירקטיבת ELV  עדיין בתוקף.
 
כמו כן, תקנת ה – REACH  גם ביטלה את הדיקרטיבה האירופאית לשיווק ושימוש במוצרים (Directive 76/769/EEC) אבל הטמיעה אותה בנספח XVII לתקנה ואף הרחיבה אותה.
 
באופן כללי, נראה שרכבים ייחשבו כאביזרים והשאלה הראשונה שיש לבחון היא האם יש שחרור מכוון מהרכב (או מאחד ממכלוליו).
 
נושא שני שיש לבחון הוא האם הרכב מכיל חומרים המעוררים דאגה רבה (SVHC). במידה וחומרים כאלה קיימים ברכב יש לבדוק האם קיימת חובה למסור הודעות על פי תקנת ה – REACH:
 
חובת הודעה לסוכנות האירופאית לכימיקלים
סעיף 7(2) לתקנת ה – REACH קובע על יצרן או יבואן של אביזרים חלה החל מיום 01.06.2011 (ולאחר מכן – 6 חודשים לאחר פרסום חומרים חדשים (סעיף 7(6)) החובה למסור הודעה (Notification) לסוכנות האירופאית לכימיקלים במידה נמצא ברשימת החומרים (Candidate List) ובהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
א. החומר נמצא באביזר בכמות שנתית העולה על 1 טון;
ב. החומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w).
 
חובת מסירת מידע למקבל ולמשתמש הסופי
סעיף 33(1) לתקנת ה – REACH   מטיל חובה להעביר מידע למי שמקבל את האביזר על השימוש הבטוח באביזר במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת  רשימה (candidate list) שפורסמה על ידי הסוכנות האירופאית לכימיקלים, ובמידה והחומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) [תנאים מצטברים]. יש לשים לב, שבניגוד החובה להעברת המידע לסוכנות האירופאית לכימיקלים, במקרה זה החובה למסור הודעה אינה תלוייה בכמות השנתית של 1 טון חומר המיוצר באירופה או המיובא לאירופה. כמו כן, לתשומת הלב כי בהתקיים התנאים המפורטים למעלה, חובת מסירת ההודעה חלה גם ללא קבלת בקשה לכך. כמו כן, יצויין שכיום קיימת מחלוקת בין מדינות האיחוד לגבי פרשנות אופן החישוב של 0.1% המשקלי – האם מדובר באחוז משקלי מאביזר כולו, או מחלק ממנו.
 
סעיף 33(2) לתקנת ה – REACH קובע שיש להעביר מידע לצרכן הסופי על פי בקשתו במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת  רשימה (candidate list) שפורסמה על ידי הסוכנות האירופאית לכימיקלים, ובמידה והחומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) [תנאים מצטברים]. לפיכך, לרשימת החומרים (candidate list) המתפרסמת ומתעדכנת מעת לעת באיחוד האירופי, חשיבות רבה לגבי תעשיית הרכב באופן ישיר (לרכב עצמו) או עקיף (פלסטיק,מתכת וכו'). לעיתים, ההשפעה תהיה עקיפה ביותר.
 
סיכום חובת ההודעה:

סעיף בתקנת ה - REACH

התנאים למסירת הודעה

למי נמסרת ההודעה

האם נדרשת בקשה למסירת מידע?

 

פרסום בנספח 14

פרסום ב – candidate list

כמות העולה על 1 טון לשנה

ריכוז משקלי העולה על 0.1%

7(2)

 

+

+

+

הסוכנות האירופאית לכימיקלים ECHA

-

33(1)

 

+

 

+

למי שמקבל את האביזר

-

33(2)

 

+

 

+

לצרכן הסופי תוך 45 יום

+ (ע"י הצרכן הסופי)


נושא נוסף שיש לבדוק בתעשיית הרכב, הוא מגבלות (Restriction). נספח XVII לתקנת ה – REACH מכיל מגבלות על שימוש בחומרים שאומצו מדירקטיבה קיימת, ומתעדכנים מעת לעת בהתאם להתפתחות המדע, הטכנולוגיה והידע הקיים.

ניתוח שנעשה במדריך לחומרים באביזרים (עמ' 68) לאביזרים שפולטים חומרים לסביבה ולמרות זאת לא ייחשבו משחררים במכוון חומרים לסביבה, הם רפידות בלמים של רכבים.
כמו כן, ניתוח שנעשה במדריך לחומרים באביזרים (עמ' 100) עולה ששחיקה של צמיג ושחרור החומר הנשחק לסביבה אינה נחשבת להיות שחרור מכוון, הואיל והשחיקה היא בניגוד למטרה ולתכלית של הצמיג. עם זאת, שמנים ארומטיים ששולבו בנספח XVII לתקנת ה – REACH, אוסרים על השימוש (Restriction) בחומר החל משנת 2010.

בהתייחסות נוספת במדריך לחומרים באביזרים, נקבע כי מצברי רכבים נחשבים כאביזרים על תכולת הכימיקלים שבהם – גם אם ניתן להחליף את הכימיקלים בתוך מיכל המצבר (עמ' 80 למדריך). 

קישורים:

מדריך לתעשיות הרכב ליישום תקנת ה–REACH
(23.01.2008)

המלצות תעשיית הרכב לתרחישי חשיפה (27.11.2009);

עמדת תעשיית הרכב לגבי התקנים פירוטכניים (27.11.2009);

European Tyres & Rubber Manufacturers Association – Use Descriptor System;
 

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share