תעשיית האריזות

חומר, תכשיר או אביזרים – יכולים להיות מאוחסנים, משונעים, מיוצאים באריזות. האריזות יכולות להיות מחומרים רבים - קרטון,  פלסטיק (בצורה של מיכלים, רצועות), קופסאות בדיל (לשימורים), עץ, קלקר ועוד. במרבית מקרים אלה, האריזות ייחשבו להיות אביזרים.
 
מניתוח מוצרים במדריך לאביזרים, עולה שגם מחסניות דיו של מדפסות, יכולות להיחשב כאריזה הנושאת בתוכה תכשיר והיא בפני עצמה אביזר (מדריך לחומרים באביזרים עמ' 28).
 
יצרנים אירופיים ויבואנים אירופאים של אריזות  שהם חומרים,תכשירים או אביזרים צריכים לעמוד בכל דרישות תקנת ה – REACH כמו כל חומר אחר. במידה ולאריזה יש תכונות פונקציונליות נוספות, יש לבחון ממקרה למקרה מהי ההגדרה המתאימה לה ביותר (לדוגמא, מוצר שנעטף בעטיפת פלאסטיק ולאחר מכן בקופסה – העטיפה והקופסה ייחשבו שני אביזרים שונים).
 
על פי רוב, אין שחרור מכוון מחומרי אריזה אולם, יכולים להיות יוצאי דופן בעניין זה. לדוגמא, חומרים המשחררים חומרים כנגד קורוזיה (מדריך לחומרים באביזרים עמ' 20). במקרה זה המטרה של שחרור החומרים היא מניעת קורוזיה.
 
דוגמא נוספת, היא חומרי אריזה שהם סופגי לחות, ולעיתים מכילים חומרי הדברה כנגד התפתחות מזיקים בזמן שינוע של מוצרים. ביום 20.03.2009, פורסמו תקנות אירופאיות האוסרות על שימוש בסופגי לחות המכילים את החומר די-מתיל-פומרט – סופגי לחות הנמצאים בשימוש נרחב לשמירת היובש בעת שינוע של מוצרים, ובעיקר של אביזרים אלקטרוניים וחשמליים.
 
תחום נוסף בו יכול להיות שחרור מכוון הוא מאריזות מזון "מתוחכמות" שמשחררות חומרים שנועדו להאריך את חיי המדף של המוצר (EC No. 450/2009). היה ואריזות אלו ייחשבו מזון בפני עצמן, והן מכילות חומרים המופיעים בדברי החקיקה הרלוונטיים למזון המפורטים בתקנת ה – REACH, הרי שחומרים אלה יהיו פטורים מרישום.
 
נציין, שתקנת ה – REACH לא החליפה את דירקטיבת האריזות  (Directive 94/62/EC) שעוסקת בין היתר בהטלת מגבלות על חומרים באריזות והיא נפרדת ועצמאית מתקנת ה – REACH.

מאחר ובמקרים רבים אריזות ייחשבו להיות אביזרים, על פי רוב, ההוראות המשמעותיות ביותר בתקנת ה  REACH הן הוראות מטילות חובת הודעה על קיומם של חומרים באריזות.
 
חובת הודעה לסוכנות האירופאית לכימיקלים
סעיף 7(2) לתקנת ה – REACH קובע על יצרן או יבואן של אביזרים חלה החל מיום 01.06.2011 (ולאחר מכן – 6 חודשים לאחר פרסום חומרים חדשים (סעיף 7(6)) החובה למסור הודעה (Notification) לסוכנות האירופאית לכימיקלים במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת נספח 14 לתקנת ה – REACH, ובהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
א.      החומר נמצא באביזר בכמות שנתית העולה על 1 טון;
ב.      החומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w).
 
חובת מסירת מידע למקבל ולמשתמש הסופי
סעיף 33(1) לתקנת ה – REACH   מטיל חובה להעביר מידע למי שמקבל את האביזר על השימוש הבטוח באביזר במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת  רשימה (candidate list) שפורסמה על ידי הסוכנות האירופאית לכימיקלים, ובמידה והחומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) [תנאים מצטברים]. יש לשים לב, שבניגוד החובה להעברת המידע לסוכנות האירופאית לכימיקלים, במקרה זה החובה למסור הודעה אינה תלוייה בכמות השנתית של 1 טון חומר המיוצר באירופה או המיובא לאירופה. כמו כן, לתשומת הלב כי בהתקיים התנאים המפורטים למעלה, חובת מסירת ההודעה חלה גם ללא קבלת בקשה לכך. דוגמא רלוונטית לתעשית הפלאסטיק, ניתן למצוא ב - מדריך לחומרים באביזרים (עמ' 17).
 
סעיף 33(2) לתקנת ה – REACH קובע שיש להעביר מידע לצרכן הסופי על פי בקשתו במידה והוא מוגדר כחומר הגורם דאגה רבה ביותר (SVHC) במסגרת  רשימה (candidate list) שפורסמה על ידי הסוכנות האירופאית לכימיקלים, ובמידה והחומר נמצא באביזר בריכוז משקלי העולה על 0.1% (w/w) [תנאים מצטברים]. לפיכך, לרשימת החומרים (candidate list) המתפרסמת ומתעדכנת מעת לעת באיחוד האירופי, חשיבות רבה לגבי תעשיית הפלסטיקה.
 
סיכום חובות ההודעה:

סעיף בתקנת ה - REACH

התנאים למסירת הודעה

למי נמסרת ההודעה

פרסום בנספח 14

האם נדרשת בקשה למסירת מידע?

פרסום ב – candidate list

פרסום בנספח 14

פרסום ב – candidate list

כמות העולה על 1 טון לשנה

ריכוז משקלי העולה על 0.1%

7(2)

 

+

+

7(2)

 

+

33(1)

 

+

 

33(1)

 

+

33(2)

 

+

 

33(2)

 

+

 
קישורים:
 
מדריך המפרט את השפעת תקנת ה – REACH  על השחקנים בשרשרת אספקת האריזות כפי שפורסם על ידי הארגון האירופי לאריזות (EUROPEN) (01.12.2007);
 
מצגת  - האם חומרי אריזה ממוחזרים נכללים תחת תקנת ה – REACH?
(EUPC – European Plastic Converters) (08.02.2008);
 
מצגת – טיפול בחומר “Tetra Pak”  על פי תקנת ה – REACH  (08.02.2008);

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share