תאריכי תפוגה של פטורים ב-RoHS

בטבלה זו, ניתן למצוא תאריכי התפוגה המוחלטים של פטורים בדירקטיבת RoHS (לפני כניסת התיקון לתוקף) על נספח III לדירקטיבה המתוקנת.
קרא עוד

RoHS הלכה למעשה

לאחרונה פורסם תיקון לדירקטיבת ה-RoHS המקורית. ריכזנו כאן כל המידע הנדרש עבור היצואן הישראלי המתמודד עם הדירקטיבה החדשה
קרא עוד

איך RoHS נוגע לי?

תרשימי זרימה אלו יעזרו לך להבין האם RoHS חל על העסק שלך
קרא עוד

אכיפה

כל מדינה בא"א מחויבת לחוקק חוקי אכיפה מקומיים לדירקטיבה ה-RoHS.
קרא עוד

עונשין

עונשים על הפרת הדירקטיבה כוללים עונשים כספיים, צווים מנהליים, ועונשי מאסר.
קרא עוד

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושאים מהותיים הנוגעים ל-RoHS
קרא עוד

השוואה בין RoHS המקורית ל-RoHS המתוקנת

לאחרונה פורסם תיקון לדירקטיבת ה-RoHS המקורית מ-13.2.2003 (200/95/EC). הדירקטיבה החדשה והמתוקנת מ-1.7.2011 (2011/65/EU) מכניסה שינויים רבים שעלולים להשפיע על היצואן הישראלי.


קרא עוד
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share