תעשיית נורות

כספית מהווה חומר נפוץ בחלק מנורות התאורה הקיימות בשוק.  בעבר, היו מספר החרגות לנורות המכילות כספית. תוקפן של חלק מההחרגות הללו פג, ותוקפן של חלק מההחרגות הקיימות עומד לפוג (להרחבה – ניתן לעיין בלוח הזמנים).

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share