תעשיית הרכב – Automotive

תעשיית הרכב אינה מוזכרת במפורש על ידי דירקטיבת ה - RoHS וקיימת לגביה התייחסות ספציפית (האוסרת קיומם של אותם חומרים כמו בדירקטיבת ה -RoHS ) בדירקטיבת ELV.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share