RoHS סין

החקיקה המקבילה לדירקטיבת ה – RoHS האירופאית נקראת: אמצעים מנהליים לפיקוח על זיהום הנגרם ממוצרי  אלקטרוניים הקשורים למידע  (“Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products,”). חקיקה זו, בדומה לדירקטיבת ה - RoHS האירופאית אוסרת נוכחותם של ששה חומרים: עופרת, כספית, קדמיום, כרום שש ערכי ושני חומרים מעכבי בעירה – PBB  ו – PBBD  (סעיף 3(4)). יש לציין, כי הריכוזים שנקבעו לחומרים השונים דומים לריכוזים שנקבעו בדירקטיבת ה - RoHS האירופאית. עם זאת, קיימים מספר שינויים בין החקיקות:
א. רשימת החומרים שנכללים בחקיקה נמצאים בקטלוג, בניגוד למתן הגדרות כלליות ותיאור קטגוריות בחקיקה האירופית.
ב. חפצים המיובאים לסין צריכים לכלול סימון על הקופסא המעיד על תאימות להוראות החקיקה.
ג. הלוגו של EIP  צריך להיות מוטבע על מכשור וחלקים שריכוז החומרים בהם נמוך מהערכים שנקבעו בחקיקה. חומרים שהריכוז בהם גבוה יותר אינם אסורים למכירה אבל יש לסמנם בסימון המעיד על תקופת הזמן בשנים שניתן להשתמש במוצר באופן בטוח ("Environmentally Friendly Use Period Number").
ד. יש לפרט את רשימת החומרים המסוכנים במוצר ובאריזה.
 
- לעיון במדריך מדריך מקוצר לחקיקת RoHS בסין (בעברית) – לחצו כאן.
- לעיון  ב -  RoHS סין – גרסה אנגלית לא רשמית – לחצו כאן. (יש לשים לב שהקישור נעשה לצד שלישי, לגוף שאינו ממשלתי וממקור שאינו רשמי. אין להתייחס למקור זה כמדוייק והוא לא בא ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי).
לעיון RoHS סין – תקנים (גרסה לא רשמית באנגלית) – לחצו כאן.

מאמר על RoHS סין: RoHS: מי מפחד מחקיקת כימיקלים בסין ?

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share