RoHS קוריאה

חקיקה דומה לחקיקת ה – RoHS האירופאית קיימת בקוריאה תחת השם –
“Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles.”.

על פי חקיקה זו, על יצרנים ויבואנים מוטלות החובות הבאות:
• איסור על שימוש בחומרים אסורים (עופרת, כספית, קדמיום, כרום שש ערכי, PBB  ו – PBDE) [ס' 9];
• שיפור סוגי החומרים ומבנה המוצרים באופן שיקל על מחזורם [ס' 10];
• לספק לצרכן שירותי איסוף ואריזה של פסולת אלקטרונית ללא תשלום נוסף [ס' 20];
• לעמוד ביעדי נחזור שנקבעו בחוק. המחזור יכול להיעשות על ידי היצרן או באמצעות אחרים [ס' 15 – 16];
• מתן הצהרה על עמידה בהוראות החוק [ס' 11];
• הגשת דוחו"ת המעידים על יישום הדו"ח [ס' 13, 17];
• פקידי ציבור רשאים לבצע פיקוח על ידי הגעה לעסק, ולבדוק ציוד מסמכים על מנת לוודא תאימות להוראות הדין [ס' 37];

לעיון בתרגום לא רשמי לאנגלית, לחצו כאן. (יש לשים לב שהקישור נעשה לצד שלישי, לגוף שאינו ממשלתי וממקור שאינו רשמי. אין להתייחס למקור זה כמדוייק והוא לא בא ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי).

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share