RoHS ארה"ב

אין חקיקה פדרלית כללית המקבילה להוראות דירקטיבת ה – RoHS. עם זאת, קיימים חוקים כאלה בחלק מהמדינות אך באף אחת מהמדינות תחולת החקיקה אינה רחבה כמו דירקטיבת ה – RoHS האירופאית אלא מתייחסת לרשימה מוגדרת של מוצרים.
לדוגמא, בקליפורניה קיימת חקיקה (California Electric Waste Recycling Act) המכסה מסכי CRT, LCD, ומסכי פלסמה בגודל של 10 ס"מ (אלכסון) ומעלה בטלויזיות, מחשבים ומכשירי חשמל אחרים. על פי החקיקה מכשירים אלה לא יכילו ריכוזים העולים על 0.1% משקלי של עופרת, כרום שש ערכי או כספית, או מעל 0.01%  של קדמיום. כמו כן, חקיקה זו קובעת חובה של איסוף הפסולת האלקטרונית ומחזורה.

מידע נוסף על חקיקת פסולת אלקטרונית במדינות ארה"ב
פסקת הסתייגות: בטבלה הבאה נתן למצוא מידע כללי בלבד שאינו יכול לשמש בשום מובן כתחליף לייעוץ משפטי . לא ניתן להבטיח את דיוק הנתונים ואמינותם עקב השינויים שיכולים לחול בהם עם הזמן. לקבלת מידע עדכני, ניתן לפנות לרשויות האכיפה במדינה או דרך קבלת ייעוץ משפטי בנושא.

טבלה

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share