אגף מדיניות סחר והסכמים – מינהל סחר חוץ

אגף מדיניות סחר והסכמים – מינהל סחר חוץ

מינהל סחר חוץ במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אמון על ניהול ונווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל, לרבות הסכמי הסחר. במסגרת פעילותו מפעיל המינהל מערך נציגים כלכליים אשר מהווים את הזרוע הביצועית של המשרד בשווקי חו"ל, ביניהם שלושה נציגים הממוקמים במוקדי קבלת ההחלטות בתחומי הסחר והכלכלה: בריסל, וושינגטון וז'נבה.

האגף למדיניות סחר והסכמים במינהל סחר חוץ אמון על גיבוש והתווית מדיניות סחר החוץ של ישראל. בין יתר פעילויותיו, יצירת תשתית הסכמית לקידום התעשייה הישראלית בחו"ל, ייצוג מדינת ישראל והתעשייה הישראלית בפורומים מדינתיים ובין-מדינתיים שונים העוסקים בנושאי סחר ותעשייה, מתן מענה לבעיות וחסמי סחר שונים ליצוא הישראלי בעולם, ועוד.

מטרת האתר שלפניכם לסייע ליצואן הישראלי באמצעות מעקב והקניית ידע בנושאי רגולציה עולמית. נושא הכימיקלים ואיכות הסביבה הינו אחד מנושאי הליבה בתחום הרגולציה, אשר הולכת ומתרחבת עם הגידול ביוזמות חקיקה אירופיות ואחרות בעשור האחרון. האגף למדיניות סחר והסכמים מרכז את פעילות משרד התמ"ת בתחום זה עבור התעשייה הישראלית.

בין פעילויות האגף בתחום זה:

1. מעקב אחר רגולציה עולמית בעלת השפעה פוטנציאלית על התעשייה הישראלית.

2. פרסום ידיעון דו-חודשי בנושאי רגולציה תעשייתית:
http://www.moital.gov.il/cmstamat/Rsrc/newsletters/newsletter16/Europe.html

3. ארגון ימי עיון וסמינרים לתעשייה בנושאי חקיקה סביבתית, באירופה ובעולם (כולל הבאת מרצים רלוונטיים מחו"ל).

4. פרסום והפצת מדריכים בעברית עבור התעשייה הישראלית בנושאים שונים (כגון מדריך לחקיקת ה-REACH, מדריך בנושא חקיקת ה-RoHS בסין, מדריך בנושא WEEE)
5. ייצוג עמדת התעשייה הישראלית בפורומים בינלאומיים שונים, כגון הועדה לחסמי סחר טכניים (TBT) בארגון הסחר העולמי.

6. ייצוג עמדת התעשייה הישראלית בפורומים בילטראליים שונים, אל מול מוסדות האיחוד האירופי ומחוץ להם (השתתפות בקבוצות עבודה של מדינות שלישיות בנושאי REACH  ו-RoHS, שיגור ניירות עמדה וחוות דעת בהתייעצויות עם בעלי עניין, ועוד) וכן אל מול מחלקת הסחר של הממשל הפדראלי בארה"ב וה-EPA.

אנו מקווים כי האתר יהיה לכם לעזר בהבנת נבכי החקיקה האירופית והעולמית בתחום הכימיקלים.

נשמח לשמוע הערות, הארות ורעיונות לשיפור.

ליצירת קשר:
גדי וייסמן 02-6662659
אלירן אלימלך  02-6662602
IsraelFTAs@moital.gov.il

המחלקה להסכמי סחר בילטראליים
מינהל סחר חוץ
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אתר מינהל סחר חוץ: www.trade.gov.il

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share