(19) ECHA מפרסמת הנחיות לבקשות עבור אקוויוולנטיות טכנית הנוגעות לביוצידים

מסמך ההנחיות אמור ליידע מבקשים פוטנציאליים בנוגע לאופן והעיתוי שבו עליהם לפנות עבור הערכת אקוויוולנטיות טכנית עבור חומר פעיל ובנוגע לצעדים הפרוצדוראליים שיש לנקוט בבואם להגיש בקשה כזו. שלא כמו בימי דירקטיבת המוצרים הביוצידיים, אז הערכת האקוויוולנטיות הטכנית בוצעה ברמת המדינה החברה, כעת הערכת האקוויוולנטיות הטכנית תתבצע ע"י ECHA.

לידיעה המלאה

הדפסשלח לחבר

יצואנים ישראליים נאלצים להתמודד עם מספר הולך וגדל של חקיקות זרות המגבילות היבוא של כימיקלים וחומרים מסוכנים לשווקי יעד מרכזיים.

באתר זה, אנו מנגישים לציבור היצואנים מידע מפורט ושימושי על החקיקות העיקריות בתחום.

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share