(18) ECHA ובעלי עניין נוקטים בצעדים לשיפור דיווחי הבטיחות בכימיקלים ודפי מידע לבטיחות

ECHA מפרסמת מפת דרכים לקראת שיפור איכות המידע  המועבר בתרחישי חשיפה שנכללו בדו"חות הבטיחות בכימיקלים של REACH ובדפי המידע לבטיחות המורחבים. מסמכים אלה כוללים מידע חיוני לגבי השימוש הבטוח בחומרים כימיים ותערובות עבור כל המשתמשים בחומרים, הרשויות והנרשמים ל- REACH. מפת דרכים זו הינה תוצר של מאמץ משותף בין ECHA לבעלי העניין ובעלי עניין נוספים מוזמנים להצטרף.

לידיעה המלאה

הדפסשלח לחבר

יצואנים ישראליים נאלצים להתמודד עם מספר הולך וגדל של חקיקות זרות המגבילות היבוא של כימיקלים וחומרים מסוכנים לשווקי יעד מרכזיים.

באתר זה, אנו מנגישים לציבור היצואנים מידע מפורט ושימושי על החקיקות העיקריות בתחום.

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share